Per xerrar de llibres i altres coses

Posts tagged ‘dubtes gramaticals’

Nombres o números?

Avui, dinant, ha sorgit un vell dilema: quan hem de fer servir nombre i quan número? He de dir que les meves explicacions no han convençut massa; ja se sap: no éts lingüista, éts matemàtic, t’equivoques,… Bé, només per provar que tenc bons coneixements de català (gràcies als meus professors de primària Germà i Miquel, i a l’institut Lul.lià, on me vaig examinar fins a grau mitjà; quina anècdota quan n’Aina Moll mos va demanar: que sou de grau marès? I no la vàrem entendre, mos ho va haver d’explicar), he cercat un lloc solvent perquè vegeu que tenia raó en tot el que he explicat. A la pàgina web de la Universitat de Barcelona (l’altrament coneguda com la Universitat Central), a l’apartat de dubtes lèxics, fraseologia i locucions, dins del projecte de Criteris UB, es diu el següent:

Nombre s’utilitza principalment en els tres casos següents:

1) Com a sinònim de quantitat: un gran nombre d’estudiants,…

2) Per referir-se al resultat d’un càlcul matemàtic o qualsevol dels ens abstractes que en resulten. En aquest sentit, s’utilitza especialment en el discurs especialitzat de les matemàtiques, l’estadística, la física o la química: el nombre 3, el 3 és un nombre primer, el resultat d’aquesta suma és el nombre 460, el nombre d’oxidació, el nombre atòmic, la llei dels grans nombres,…

3) En lingüística, per referir-se a la categoria morfològica que marca els substantius, els pronoms, els adjectius i els verbs com a entitats úniques o plurals mitjançant determinats trets formals: nombre singular, nombre plural.

Número, en canvi, s’utilitza preferentment en els casos següents:

1) Per referir-se al nombre o xifra atribuïts a una cosa per distingir-la d’un conjunt de coses semblants o per classificar-la dins d’una sèrie: viu al número 5 d’aquest carrer; número de telèfon; número de carnet; número de matrícula; el jugador número 7; quartet per a piano, opus 23 número 4;

2) Per referir-se als nombres dels jocs d’atzar, la loteria, els sorteigs, etc.: número de loteria, treure un número alt, un número baix, un bon número,…

3) Per expressar la talla o la mida d’un objecte: quin número de sabates calces? El número 39,…

4) Per referir-se a qualsevol de les exhibicions, execucions o peces que componen el programa d’un espectacle d’atraccions, de circ, de varietats, d’un concert, d’un recital, etc.: un número de màgia,…

5) I en expressions populars com ara: fes números, no me surten els números, saber molt de números,…

Si voleu més informació (més exemples), visitau la pàgina web de criteris UB:

http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=1223

NOTA: Recordau els exemples que jo he posat a Ocimax: el nombre 2 és un nombre enter, el jugador número 9, el nombre d’or, els nombres reals, el nombre de jugadors,…

NOTA2: No he posat l’etiqueta de polèmiques a aquesta entrada perquè no n’hi ha cap, de polèmica.

Anuncis
Núvol

Per xerrar de llibres i altres coses

Llibres i amics

Per xerrar de llibres i altres coses

Per xerrar de llibres i altres coses

L'illa dels llibres

Per xerrar de llibres i altres coses

LLIBRES & ROSELLES

Lectures i ressenyes

Les Contraportades

Un bloc, sobretot, sobre llibres

Naucoris

Literatura & Companyia

%d bloggers like this: